Programról

Az envifor.eu oldalon működő elektronikus szakkönyvtár a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében jött létre.

 

A projekt címe: Free Web Portal on Environment, Forestry and Wood Science

 

A projekt rövid elnevezése: ENVIFOR-WEB

 

A projekt azonosító száma: HUSK/1001/2.5.2/0025

 

A projekt teljes költségvetése: 196,920.00 EUR

 

Az elnyert Közösségi támogatás maximális értéke: 159,012.89 EUR

 

A projekt kezdő dátuma: 2012. május 1.

 

A projekt befejező dátuma: 2014. április 30.

 

A projektben együttműködő partnerek:

-       ERFARET Nonprofit Kft. (Vezető Partner), www.erfaret.hu

-        Centrum pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu (Projekt Partner 1), www.centrumdp.sk

 

A határon átnyúló együttműködés célja egy ingyenesen, bárki számára hozzáférhető, kétnyelvű web portál fejlesztése és működtetése. A projekt során egy olyan elektronikus könyvtár és szakmai szószedet jön létre környezet- és természetvédelemi, erdészeti és faanyag-tudományi területeken, melyet a meghatározott célcsoportok – köztük akár a döntéshozók is – haszonnal „forgathatnak”. A projekt megvalósítási szakasza után a magyar vezető partner a portált korlátlan ideig fenn kívánja tartani.

 

Hosszú távú célunk, hogy az adatbázis a szakemberek, illetve a politikai és állami döntéshozók számára a legfőbb információs forrás legyen a környezetgazdálkodás, az erdészet és a faipar területén.

 

A projekt újdonsága, hogy a földrajzi és tematikai szempontból elégtelen módon elterjedt szakmai publikációkat egy megfelelő informatikai környezetben bárki számára elérhetővé teszi. Az ilyen adatbázisok létrehozásának módja bár ismert, de hasonló digitális tudományos adatbázis sem Magyarországon, sem Szlovákiában nem készült. Az a szakmai tartalom, mely a projekt keretében létrejön, csupán kiindulási alapnak tekintendő: továbbfejlesztése a fenntartási időszak feladatai közé tartozik. Szándékunk, hogy a megszülető adatbázis egy új perspektíva legyen a problémamegoldásban mind a szakemberek, mind a politikusok számára különösen a környezetvédelemben.

 

A projekt szorosan kötődik a környezeti problémákhoz, eseményekhez és kutatásokhoz. Ezek hatással vannak a határ menti régió környezetvédelmének kritikus kérdéseire és a határon átnyúló környezetszennyezés problémájára, melyek befolyásolják, sőt némely esetekben egyenesen meghatározzák a régióban élők mindennapjait. A környezet állapotát tekintve természetesen domináns tényező a régió egy-egy fontos gazdasági ágazat is, mint amilyen az erdészet vagy a faipar. Éppen ezért web portálunk nem csak a közös környezeti szociális kohézió erősítésére különösen alkalmas, de bizonyos kihívások közös kezelésére is.


E-könyvtár program

Az envifor.eu oldalon működő elektronikus szakkönyvtár a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében jött ...

Tovább

Használati útmutató

Használati útmutató

Tovább

Gépház üzen

2014.01.08.  Elindult a szószedet

2013.11.14.  Megnyílt az E-Könyvtár

Tovább