ENVIFOR-WEB

FREE WEB PORTAL ON ENVIRONMENT,
FORESTRY AND WOOD SCIENCE

Program e-knižnice

Elektronická odborná knižnica envifor.eu  vznikla v rámci programu Maďarsko-slovenskej cezhraničnej  spolupráci.   Názov projektu: Free Web Portal on Environment, Forestry and Wood Science   Akronym projektu: ENVIFOR-WEB   Evidenčné číslo projektu: HUSK/1001/2.5.2/0025   Celkový rozpočet projektu: 196,920.00 EUR   Maximálna ...

ďalej

návod k použitiu

ďalej

stroj odpovedá

ďalej